Vad är Ubuntu?

Sveriges nationella Ubuntu-förening

Ubuntu är ett afrikanskt uttryck, “jag är den jag är på grund av vem vi alla är” – handlar om att samverka för att uppnå kollektiv harmoni; en förståelse i att var och en behöver må bra för kollektivets välmående och däri det medföljande ansvaret i att ta hand om och hjälpa varandra nå punkten av individuell glädje, lycka, kärlek och trygghet som leder till välmåendet för kollektivet; var och en är en del av helheten och om det inte är bra för alla är det inte bra alls.

“Att gå från ett pengadrivet samhälle av girighet och separation, till förenande samhällen som drivs av människor, deras talanger och deras passion för livet, där alla bidrar med sina naturliga talanger eller förvärvade kunskaper i största nytta för alla i samhället.”

– Michael Tellinger, grundare av Ubuntu Movement

Amerikas Cherokee har en liknande filosofi  där de säger “är det inte bra för alla så är det inte bra för någon”. Detta ligger till grunden för hela vår verksamhet. Alla människor ska vara med, målet är att alla ska ha det bra.

Här kan du se två videor med välkända ansikten förklara filosofin bakom Ubuntu.

Vill du veta mer om Ubuntu Movement’s bakgrund och historia kan du kika in här.