Om föreningen

Sveriges nationella Ubuntu-förening

Föreningens start och filosofi i Sverige

Sverige blev officiellt samverkande i UBUNTU Planet år 2014 då vi bildade
UBUNTU Sverige – en del av UBUNTU Liberation Movement.

Syftet med denna sida är att hjälpa dig få kontakt med andra medvetna människor i ditt område och för att främja tillväxten av UBUNTU rörelsen.

Människorna bakom UBUNTU Movement (och filosofin om samverkan – gemensamt medskapande (contributionism)) är inte politiker eller företag med vinst och/eller kontroll i åtanke.

Vi är en växande grupp MÄNNISKOR från alla samhällsskikt som består av mammor, pappor, forskare, lärare, läkare, uppfinnare, hemmafruar, gamla, unga, och många andra vanliga människor som bryr sig om andra människor.

UBUNTU Samverkan (Contributionism) presenterar en stabil grund för en ny social struktur för att ta oss in i en ny era av verklig frihet från ekonomiskt tyranni och till verklig välfärd på alla nivåer av mänsklig strävan.

Vi är den civilisation, vi är folket i historien, på den här planeten just nu, som kan göra en förändring.

Det är nu upp till oss som vaknat till och insett lögnen bakom spelet att nu välja en ny väg framåt istället.

Styrelsen består av

Ordförande – Kosotie Österling, Höör
Vice Ordförande – Donya Makwandi, Stockholm
Kassör – Alexander Roskvist, Stockholm
Sekreterare – Michael Lind, Höör
Ledamot – Lennart Jonsson, Kölsillre